นางสาวจิราพร ชูดวง

ความรักทำให้โลกสดใส

การทำนามบัตร

นามบัตรโบว์

Advertisements
Leave a comment »

การทำแผ่นพับ

แผ่นพับ<a แผ่นพับ

Leave a comment »

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

https://docs.google.com/forms/d/1njWXcXZFP7zJ_NvCIorSbfe4tQQaCX76aftfd3NqfO8/viewform

Leave a comment »

การทำ movie maker

Leave a comment »

เรื่องที่เรียนวันพฤหัสบดี 24/01/13

1.วิธีการแต่งรูปในAdobe Photoshop
2.วิธีการทำ Widgets
3.การใส่รูปภาพให้มีความสวยงาม
4.วิธีการสร้างหน้า
5.วิธีการสร้างข้อความ
6.เวิธีการใส่ลิงค์วีดีโอ
7.วิธีการสร้างไสลด์รูปภาพ
8.วิธีการสร้างคลังรูป
9.วิธีการสร้างเรื่อง
10.วิธีการลิงค์เว็บไซต์

Leave a comment »

เรื่องที่ 3 การใส่ Youtube

Leave a comment »

เรื่องที่ 2 การใส่คลังภาพ

This slideshow requires JavaScript.

Leave a comment »

เขียนเรื่อง เรื่องที่ 1

k3แกะห่อของขวัญปีนี้
จะเจอความปรารถนาดีที่มีให้
แอบซ่อนอยู่ในของขวัญที่ส่งไป
ปนกับความปลื้มใจที่ให้เธอ

Leave a comment »